Bli medlem i Malax UF!

Som medlem i Malax UF stöder du vår verksamhet och får bland annat hyra Bygdegården till medlemspris.

Välkommen med i föreningen! 

Betala in 10€/person (skriv medlemsavgift 2023-2024, ditt namn, födelseår och email i meddelandefältet)

Aktia:

FI34 4970 4440 0014 85

Andelsbanken:

FI51 5670 7340 0054 64

 

Malax UF - sedan 1888

 

Malax UF är svenskfinlands äldsta  ungdomsförening. Ungdomsföreningen verkar i Yttermalax och ordnar barnverksamhet, disco, danser, quiz, motionsverksamhet, kurser, revyer och musikshower.

Till Malax UF hör även Bygdegården i Malax. Bygdegården är en stor lokal som kan hyras för t.ex. dop, bröllop, examensfest eller liknande. På vinden finns ett mindre utrymme, Marthasalen, som även kan hyras skillt för sig (för mindre tillställningar).

Malax Ungdomsförening r.f.